2021 Yılı Genel Kurul Daveti

2021 Yılı Genel Kurul Daveti

S.S.Troya Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Yönetim Kurulu tarafından alınan 14 sayılı ve 01.06.2022 tarihli karar ile kooperatifimizin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıda yer alan gündemle ve aşağıda bildirilen tarih, saat ve yerde yapılmasına karar verilmiştir.

Ortakların toplantıda bizzat hazır bulunmaları veya ekte örneği bulunan vekaletnameyi tanzim etmek sureti ile tayin edecekleri (vekil olabilme vasıflarına sahip) bir vekil aracılığı ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

2021 yılına ait bilanço, gelir gider hesapları, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, kooperatif merkezimizde 01.04.2022 tarihinden itibaren incelemeye hazır bulundurulacaktır. Talep eden ortağa bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının birer suretinin verilmesi mümkündür.

Toplantı Yeri: Kemalpaşa Mah. Yalı Cad. 59/5 (Troya Çevre Derneği) Merkez / Çanakkale
Topantı Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi
Toplantı Başlama Tarihi: Saat 10.00

25.06.2022 tarihinde yapılacak toplantıda, toplantı yeter çoğunluğu sağlanamaz ise ikinci toplantı 20.07.2022 tarihinde yine aynı gündem ile aynı yerde ve saat 14.00 da yapılacaktır.
YÖNETİM KURULU

Gündem
1- Açılış, yoklama.
2- Divan kurulunun oluşturulması, seçilecek divan kuruluna toplantı tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesi
3- 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması
4- 2021 yılı denetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması
5- 2021 yılı bilanço, gelir gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanması
6- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
7- 2022 yılı tahmini bütçenin hazırlanması, okunması, görüşülmesi, oylanması ve karar bağlanması
8- (Yönetim kurulunun istediği maddeler görüşülebilir)
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış

betmatik ligobet nisanbet betebet hiltonbet milosbet