2019-2020 Yılları Genel Kurul Daveti

2019-2020 Yılları Genel Kurul Daveti

Sayın ortaklarımız;
Yönetim kurulu tarafından alınan 11 sayılı ve 17.06.2021 tarihli karar ile kooperatifimizin 2019/2020 yılları olağan genel kurul toplantısının aşağıda yer alan gündemle ve aşağıda bildirilen tarih, saat ve yerde yapılmasına karar verilmiştir.
Ortakların toplantıda bizzat hazır bulunmaları veya ekte örneği bulunan vekaletnameyi tanzim etmek sureti ile tayin edecekleri (vekil olabilme vasıflarına sahip) bir vekil aracılığı ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.
2019/ 2020 yılına ait bilanço, gelir gider hesapları, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, kooperatif merkezimizde 30.06.2021 tarihinden itibaren incelemeye hazır bulundurulacaktır. Talep eden ortağa bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının birer suretinin verilmesi mümkündür.

Toplantı Yeri: Kemalpaşa Mah Yalı Cad. No 59, Kat 1 (Troya Çevre Derneği) Merkez Çanakkale
Topantı Tarihi: 31.07.2021
Toplantı Başlama tarihi: Saat 14.00

31.07.2021 tarihinde yapılacak toplantıda, toplantı yeter çoğunluğu sağlanamaz ise ikinci toplantı 07.08.2021 tarihinde yine aynı gündem ile aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu
Derya Nazan Ünverir, Dilek Özsoy Çakılcıoğlu, Filiz Kırçın Kaya

Gündem
1- Açılış, yoklama.
2- Divan kurulunun oluşturulması, seçilecek divan kuruluna toplantı tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesi
3- 2019-2020 yılları yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması
4- 2019-2020 yılları denetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması
5- 2019-2020 yılları bilanço, gelir gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanması
6- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
7- 2021 yılı tahmini bütçenin hazırlanması, okunması, görüşülmesi, oylanması ve karar bağlanması
8- Kooperatifin kuruluş amacını gerçekleştirmesi hususunun mevcut mevzuat açısından değerlendirilerek, kooperatifin devamı ve geleceği konusunun görüşülmesi
9- Yönetim ve denetim kurulu seçimi
10- Dilek ve temenniler
11- Kapanış

betmatik ligobet nisanbet betebet hiltonbet milosbet